Danh sách các ngân hàng được hỗ trợ bở cổng thanh toán Help2Pay

Dưới đây là danh sách những ngân hàng được hỗ trợ bởi Help2Pay:

Tại Việt Nam:
ACB - Ngân hàng Á Châu
BIDV - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
DAB - Ngân hàng Đông Á
EXIM - Ngân TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
SACOM - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
VTB - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tại Indonesia:
BCA - Bank Central Asia
BNI - Bank Negara Indonesia
BRI - Bank Rakyat Indonesia
MDR - Mandiri Bank
CIMBN - CIMB Niaga

Nếu ngân hàng mà bạn muốn sử dụng không có tên trong danh sách trên, xin vui lòng nạp tiền sử dụng phương thức Exchanger/Local Transfer trên MyPage.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.