Mậ́t bao lâu thì khoản nạp tiền qua Help2Pay sẽ được hoàn thành?

Với phương thức thanh toán Help2Pay, khoả̀n nạp tiền sẽ được tự động hoàn thành ngay khi bạn nhận được thông báo nạp tiền thành công tại giao diện cổng thanh toán ngân hàng online của Help2Pay.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.