Tôi quên/làm mất mật khẩu tài khoản ZuluTrade và MT5 ZuluTrade của tôi, làm cách nào để khôi phục chúng?

Trên trang đăng nhập, bạn có thể khôi phục mật khẩu của mình bằng cách nhấp vào Quên Mật Khẩu (Forgot Password).

Khi bạn đã reset lại mật khẩu ZuluTrade của mình, hãy đảm bảo rằng bạn cập nhật mật khẩu tài khoản MT5 ZuluTrade trùng với mật khẩu ZuluTrade của bạn.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.