Tôi không thể đăng nhập vào tài khoản ZuluTrade của mình, tôi nên làm gì?

Nếu bạn gặp lỗi đăng nhập vào tài khoản ZuluTrade của mình lần đầu tiên, vui lòng đảm bảo rằng bạn điền đúng tên người dùng và mật khẩu được cung cấp bởi ZuluTrade.

Nếu bạn đang cập nhật/reset lại mật khẩu ZuluTrade của mình, vui lòng sử dụng mật khẩu trùng với mật khẩu MT5 ZuluTrade của bạn.

Xin lưu ý rằng tên người dùng ZuluTrade của bạn là số tài khoản MT5 ZuluTrade của bạn với mã NAFX đứng trước.

Nếu bạn vẫn không thể kết nối với tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua support@natureforex.com để được hỗ trợ thêm.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.