Trade Wall là gì?

TradeWall là nơi hiển thị tất cả hoạt động giao dịch của các Trader.

Bất cứ khi nào một Trader mở hoặc đóng một lệnh, hoặc cập nhật trạng thái của mình, những hoạt động này đều sẽ được hiển thị trong Trade Wall.

Bạn có thể lọc những gì bạn muốn thấy ở đó, cũng như thiết lập chỉ hiển thị hoạt động của Trader được theo dõi bới những tài khoản thực (bao gồm các tài khoản đã đăng ký, nạp tiền và không phải tài khoản Demo). Bạn cũng có thể thấy xu hướng giao dịch (dài hoặc ngắn) của Trader đối với 30 cặp tiền phổ biến nhất trong 4 giờ qua.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.