Biểu Đồ Xã Hội (Social Chart) là gì?

Biểu đồ tỷ lệ là nơi bạn có thể tạo các loại biểu đồ khác nhau cho bất kỳ cặp tiền tệ nào của mình. Bạn có thể đặt khung thời gian theo ý muốn và thay đổi các chỉ số trên biểu đồ.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.