Xem lịch sử giao dịch ở đâu?

Tất cả các giao dịch đã đóng sẽ tự động được liệt kê trong trang Lịch Sử của tài khoản.

Tại đây, cùng với tất cả các thông tin chi tiết, bạn cũng sẽ có các biểu đồ đồ họa hiển thị lợi nhuận của mình bằng tiền tệ cơ bản (VND, USD, EUR, etc.) hoặc bằng Pips cũng như hiển thị lợi nhuận hàng tháng. Tất cả các giao dịch của bạn sẽ được liệt kê chi tiết đầy đủ.

Các giao dịch được liệt kê theo Ngày đã đóng, nhưng bạn có thể nhấp vào tiêu đề của bất kỳ cột nào để sắp xếp lại dữ liệu theo bất kỳ yếu tố nào khác mà bạn thích.

Cũng xin lưu ý rằng màu sắc trong các giao dịch phản ánh trạng thái Profit n Loss (PnL - lời và lỗ) của chúng; màu xanh lá cây là cho lợi nhuận, màu đỏ cho sự lỗ và màu trắng cho giao dịch hòa vốn.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.