Cách xóa/hủy một lệnh đang mở

Bạn có thể hủy đơn lệnh chờ xử lý bất cứ lúc nào bằng cách truy cập trang Lệnh Giao Dịch, sau đó nhấp vào tab Đơn Lệnh.

Nhấp vào nút X ở bên phải của đơn lệnh để đóng.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.