Cách đặt mức Stop và Limit

Trên trang Thiết đặt, bạn cần nhấp vào Biểu tượng Bút chì ở phía bên phải của Trader để mở phần Cài đặt Nâng cao.

Tại đây, bạn có thể đặt mức Stop và/hoặc Limit cá nhân cho mỗi cặp tiền.

Bạn có thể sao chép cài đặt vào bất kỳ (hoặc tất cả) cặp tiền nào có sẵn bằng cách nhấp vào tùy chọn Sao chép.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.