Bảo vệ vốn trong Forex - ZuluGuard™ Capital Protection

ZuluGuard™ là lưới bảo vệ an toàn của bạn khi giao dịch trong ZuluTrade với NatureForex!

Đây là một công cụ hữu ích được phát triển để bảo vệ Vốn Sở Hữu (euiqty) của bạn bằng cách luôn theo dõi các hoạt động của tài khoản của bạn nhằm bảo đảm lợi nhuận và giảm thiểu mọi tổn thất tiềm năng!

ZuluGuard™ sẽ tự động theo dõi tài khoản của bạn và hiệu suất của từng Trader mà bạn theo dõi từng giây, ngay cả khi bạn không online! Nếu ZuluGuard™ phát hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong hiệu suất của Trader Trader, hệ thống can thiệp vào và bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những sự thua lỗ không đáng có.

Tất cả những gì bạn cần làm là cài đặt thiết lập các thông số chính xác về mức độ tiếp xúc với rủi ro bạn muốn cho phép tài khoản của mình tiếp xúc trước khi ZuluGuard™ thực hiện hành động.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.