Làm cách nào tôi có thể nạp thêm nhiều tiền hơn vào Tài khoản NFX ZuluTrade của mình?

Để nạp thêm tiền vào tài khoản ZuluTrade của bạn, bạn cần gửi yêu cầu nạp tiền qua MyPage.

Ngay sau khi khoản tiền gửi của bạn được xử lý trong Tài Khoản Chung NatureForex, hãy chuyển tiền từ Tài Khoản Chung sang tài khoản MT5 ZuluTrade của bạn.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.