Cách cập nhật mật khẩu cho tài khoản ZuluTrade của tôi?

Để cập nhật mật khẩu của mình, bạn cần làm theo những bước sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản của mình: natureforex.zulutrade.com

2. Đi tới phần Tài Khoản, tab Mật Khẩu

3. Xin lưu ý, khi đổi mật khẩu, cần ghi nhớ rằng mật khẩu ZuluTrade phải giống với mật khẩu của tài khoản NatureForex MT5 ZuluTrade của bạn.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.