Làm cách nào để kết nối tài khoản NatureForex của tôi tới ZuluTrade?

Sau khi nhận được thông tin đăng nhập tài khoản NatureForex ZuluTrade vào email, việc đầu tiên bạn cần làm là đổi mật khẩu mặc định cho tài khoản ZuluTrade của mình, sau đó cập nhật cùng mật khẩu MT5 ZuluTrade để cho phép ZuluTrade kết nối với tài khoản ZuluTrade của NatureForex.

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn: natureforex.zulutrade.com
  2. Chuyển đến mục Tài khoản. Nhấp vào tab Mật khẩu.
  3. Thay đổi mật khẩu ZuluTrade của bạn giống mật khẩu MT5 ZuluTrade mà bạn đã nhận được khi đăng ký.

Sau khi cập nhật mật khẩu ZuluTrade của bạn, vui lòng thực hiện các bước sau để kết nối tài khoản MT5 của bạn:

  1. Đi tới phần Cài đặt.
  2. Cuộn xuống Cài đặt Broker.
  3. Nhập số tài khoản MT5 ZuluTrade của bạn vào ô trống Số tài khoản Broker.
  4. Nhập mật khẩu MT5 ZuluTrade của bạn vào ô trống Mật khẩu tài khoản Broker.
  5. Nhấp vào Kết nối tài khoản Broker.

Trạng thái tài khoản của bạn lúc này sẽ hiển thị là Đã kết nối với Broker.

Nếu vì bất kỳ lý do nào khiến tài khoản của bạn không kết nối được, vui lòng đảm bảo rằng bạn không thực hiện việc sao chép và dán mật khẩu MT5 ZuluTrade để tránh bao gồm bất kỳ ký tự không cần thiết nào. Nếu bạn vẫn không đăng nhập được dù bạn chắc chắn đang sử dụng đúng mật khẩu, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua support@natureforex.com.

Lưu ý: Xin hãy nhớ rằng nếu bạn từng thay đổi Mật khẩu MT5 ZuluTrade của mình, khả năng kết nối với tài khoản ZuluTrade của bạn sẽ bị mất, do đó bạn sẽ cần phải lặp lại quy trình này để kết nối lại tài khoản NatureForex của mình với ZuluTrade bằng Mật khẩu tài khoản Broker mới.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.