Tài khoản ZuluTrade của tôi hiển thị là Đã Bị Khóa, tôi nên làm gì?

Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào từ tài khoản của bạn, như đăng nhập không thành công liên tục, chúng tôi sẽ coi đó là mối đe dọa đến sự an toàn cho tài khoản của bạn. Do đó, chúng tôi sẽ tạm thời vô hiệu hóa quyền truy cập và khóa tài khoản của bạn. Trong trường hợp đó, thông báo sau sẽ xuất hiện:

"ZuluTrade đã khóa tài khoản của bạn như một biện pháp bảo vệ do hoạt động đăng nhập liên tục không thành công. Để mở khóa tài khoản của bạn, vui lòng truy cập trang Quên Mật Khẩu và yêu cầu gửi lại/reset mật khẩu về email."

Để mở khóa tài khoản của bạn:

  1. Vui lòng nhấp vào Quên Mật Khẩu (Forgot Password) và nhập địa chỉ email của bạn.
  2. Nhấp vào Gửi (Submit) để đặt lại mật khẩu của bạn.

Nếu bạn vẫn gặp phải sự bất tiện với quy trình này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua support@natureForx.com để được hỗ trợ thêm.

Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu của mình, vui lòng đăng nhập vào Tài khoản ZuluTrade của bạn và truy cập vào phần Profile -> Password. Ở đó, bạn sẽ cần nhập mật khẩu hiện tại cũng như mật khẩu mới giống với tài khoản NatureForex MT5 ZuluTrade của bạn.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.