Cách kiểm soát số lượng lot và lệnh được đặt mà Trader truyền vào tài khoản của tôi

Sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình, hãy truy cập trang Thiết Đặt.

  1. Nhấp vào biểu tượng ZuluGuard bên cạnh tên của Trader mà bạn chọn để copy.
  2. Chọn Các Lot Mở Tối đa (Max Open Lot) cho mỗi Trader cụ thể: điều này cho phép bạn đặt tổng số lượng lot tối đa mà bạn muốn nhận từ các giao dịch của một Trader cụ thể tại bất kỳ thời điểm nào; nếu khối lượng lot đạt đến ngưỡng này, mọi giao dịch tiếp theo từ Trader sẽ không được truyền vào tài khoản của bạn trước khi bạn đóng một hoặc nhiều giao dịch hiện đang mở trong Tài khoản của bạn.

Bạn có thể làm điều tương tự để đặt số lượng "lot" cụ thể; điều này liên quan đến số lượng lot được giao dịch trên mỗi lệnh riêng lẻ. Ví dụ: nếu bạn muốn các Trader giao dịch với 2 lot cho mỗi lệnh, nhưng muốn có không quá 2 lệnh được mở cùng một lúc, bạn nên đặt số lượng lot mở tối đa là 4 và số lượng lot bên cạnh tên của mỗi Trader là 2.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.