Hướng dẫn cách theo dõi một Trader và copytrade

Khi theo dõi Trader Combo, bạn sẽ được yêu cầu làm rõ các mục sau:

  • Số tiền bạn muốn đầu tư vào (các) Trader Combo mà bạn sẽ chọn để theo dõi
  • Các cấp độ Khẩu vị rủi ro (risk appetite) của bạn, từ cẩn trọng (conservative) cho đến rất táo bạo (highly aggressive)
  • Các danh sách Trader Combo bạn muốn theo dõi - Các Combo đã được lọc để phù hợp với khẩu vị rủi ro và số tiền muốn đầu tư mà bạn đã khai báo trong biểu mẫu Theo dõi. Các thiết lập theo dõi của bạn sẽ được tính toán tự động dựa trên NME (Necessary Minimum Equity - Vốn sở hữu tối thiểu cần thiết) riêng của từng Trader và khẩu vị rủi ro của bạn.

mceclip1.png

Khi theo dõi các Trader cá nhân, bạn sẽ được yêu cầu chỉ định các mục sau:

  • Số tiền bạn muốn đầu tư vào lệnh của Trader
  • Chế độ theo dõi, Fixed hoặc Pro-Rata
  • Số lượng lot cho mỗi lệnh đặt theo Trader

Bạn cũng có thể thiết lập những Cài Đặt Nâng Cao sau:

  • Giao dịch mở tối đa — lượng giao dịch thị trường và đơn lệnh chờ tối đa mà Nhà cung cấp Tín hiệu này được phép đặt trong tài khoản của bạn.
  • Nhận lãi ZuluGuardĐặt mức lãi bạn muốn được đảm bảo! Khi đạt đến số tiền này, ZuluGuard sẽ can thiệp và bảo vệ khoản lãi của bạn.
  • Chế độ bảo vệ vốn ZuluGuard — bạn có thể chọn giữa chế độ cố định và chế độ trailing.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn có thể chọn nhận thông báo qua email khi Vốn Đã Sử Dụng của bạn đạt tới mức Bảo Vệ Vốn cụ thể mà bạn đã đặt tại Chế độ bảo vệ vốn ZuluGuard. Bằng cách này, bạn hoàn toàn có thể theo dõi tài khoản của mình và bạn có thể bảo vệ tối đa vốn của mình!

Nhớ nhấp vào "Lưu thay đổi" trước khi bạn rời khỏi cửa sổ.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.