Cách tìm và chọn Trader để copytrade

Đăng nhập vào tài khoản NFX ZuluTrade tại đây.

Ngay sau khi đăng nhập, giao diện bảng điều khiển sẽ hiện lên, sau đó bạn có thể chọn theo dõi các Trader Cá nhân hoặc Combos (Combo Trader — theo dõi nhiều Trader cùng lúc)

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.