Cách rút tiền từ tài khoản ZuluTrade

Nếu bạn có ý định rút một phần tiền đáng kể từ tài khoản ZuluTrade của mình, xin vui lòng kiểm tra cài đặt tài khoản ZuluTrade của bạn vì có thể những Nhà giao dịch mà bạn chọn để copytrading đã mở những lệnh mới trước khi bạn yêu cầu rút tiền, điều này khiến tài khoản của bạn có nguy cơ xảy ra Margin Call.

Để rút tiền, bạn cần gửi yêu cầu rút tiền qua MyPage.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.