Phí và hoa hồng của dịch vụ Nature Forex ZuluTrade

Việc đăng ký và kết nối tài khoản NatureForex của bạn với ZuluTrade là hoàn toàn miễn phí.

Đối với mỗi giao dịch lần lượt được thực hiện trong tài khoản của bạn, dịch vụ ZuluTrade sẽ tính Phí Truyền Phần Mềm (Software Transmission Fee) là 1.5 pips.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.