Cần nạp tối thiểu bao nhiều để mở tài khoản ZuluTrade với NatureForex?

Khoản tiền nạp tối thiểu để có thể kích hoạt tài khoản vào bắt đầu copytrading với tài khoản MT5 ZuluTrade tại Nature Forex là 2,000 USD.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.