Tài khoản NatureForex MT5 ZuluTrade là gì?

NatureForex MT5 ZuluTrade là tài khoản giao dịch NatureForex của bạn được yêu cầu mở và kết nối với dịch vụ ZuluTrade.

Khi bạn kết nối tài khoản NatureForex của mình với ZuluTrade, bạn sẽ có quyền truy cập vào một danh sách bao gồm các Trader chuyên nghiệp được xếp hạng dựa trên chỉ số hiệu suất cũng như phản hồi họ nhận được từ những người theo dõi họ. Bạn còn có thể thực hiện các thao tác sau:

  • Chọn một trong số những Trader giỏi nhất và bắt đầu trải nghiệm copytrading của bạn
  • Chọn theo dõi ZuluTrade Combos (theo dõi nhiều Trader cùng lúc) để khởi tạo danh mục đầu tư ngay lập tức
  • Theo dõi và sao chép các giao dịch một cách tự động thông qua tài khoản NatureForex ZuluTrade của bạn
Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.