Làm thế nào để tài khoản của tôi có thể bảo toàn được trạng thái Premeium/VIP?

Để bảo toàn trạng thái tài khoản Premium và VIP của mình, quý khách cần phải đạt được những chỉ tiêu hàng tháng.

Nếu tài khoản của quý khách không giữ được các điều kiện, tài khoản của quý khách sẽ bị hạ cấp.

Xin vui lòng lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nature Forex xin giữ quyền thực hiện những thay đổi trong trường hợp cần thiết.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.