Làm thế nào để tôi có thể nâng cấp tài khoản của mình lên Premium hoặc VIP?

Để tài khoản của mình được lên hạng Premium và VIP, quý khách cần hội tụ được các điều kiện sau:

Tài khoản Premium
Khi tài khoản của quý khách đạt được mức Net Deposit từ 2000 USD trở lên, đội ngũ Support của chúng tôi sẽ lên hạng tài khoản cho quý khách từ Phổ thông lên Premium.

Tài khoản VIP
Những nhà giao dịch đạt được những chỉ tiêu sau đây sẽ nhận được thư mời riêng lên hạng VIP từ Nature Forex:

  • Đạt được mức Net Deposit từ 20,000 USD trở lên
  • Có hoạt động giao dịch liên tiếp hơn 1 tháng
  • Có lượng giao dịch tối thiểu là 100 lot (FX hoặc metal)
Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.