Nature Forex hiện có các mức tài khoản nào?

Khách hàng Nature Forex có 3 mức tài khoản khác nhau:

  1. Tài khoản phổ thông
  2. Tài khoản Premium
  3. Tài khoản VIP

Khi đăng ký, tài khoản của quý khách sẽ được mặc định là tài khoản Phổ Thông, áp dụng cho MT4 và MT5.

Tài khoản Premium và VIP chỉ có ở MT5.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.