Tính năng và quyền lợi của tài khoản Premium/VIP

Lợi ích & Đặc quyền Phổ̃ thông Premium VIP
Spread Normal Thấp hơn tài khoản Phổ Thông Thấp hơn tài khoản Premium
Phí Swap Normal Thấp hơn tài khoản Phổ Thông Thấp hơn tài khoản Premium
Leverage (đòn bẩy) Normal Normal Cao hơn
Hỗ́ trợ khách hàng Normal Normal Ưu tiên
Nạp/rút tiền Normal Normal Ưu tiên
Các khoản rút hơn $5,000

Trả phí 0.1% từ tổng số tiền rút nếu muốn rút cùng ngày

Trả phí 0.1% từ tổng số tiền rút nếu muốn rút cùng ngày

Miễn phí
Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.