Cách rút tiền qua Ngân Lượng

Quý khách có thể rút tiền trực tiếp qua Tài Khoản Chung (General Account).

Nếu quý khách muốn rút tiền từ tài khoản FX/CFD, quý khách cần phải chuyển tiền sang tài khoản chung (General Account) để có thể thực hiện việc rút tiền.

Xin quý khách vui lòng lưu ý về phương thức FIFO (first in, first out) - vào trước, ra trước của chúng tôi.

Điều này có nghĩa là nếu quý khách nạp tiền bằng phương thức nào, thì quý khách chỉ có thể rút tiền bằng phương thức đó. Ví dụ: nếu quý khách nạp tiền vào tài khoản NFX qua chuyển khoản ngân hàng, thì khi rút tiền, chúng tôi cũng sẽ sử dụng phương thức chuyển khoản ngân hàng.

Để rút tiền qua phương thức thanh toán Ngân Lượng, xin vui lòng làm theo các bước sau đây:

1. Đăng nhập vào MyPage.

2. Click vào Deposit/Withdraw (nạp/rút).

3. Click vào Withdrawal (rút).

4. Điền số tiền mà quý khách muốn rút.

5. Click vào Execute (thực hiện).

WDR1.png

6.  Chọn Withdrawal Method (phương thức rút): NganLuong.vn

7. Chọn Payment Method (phương thức thanh toán):

  • NganLuong ewallet (ví điện tử ngân lượng) - Điền thông tin địa chỉ email mà quý khách đã dùng để đăng ký tài khoản ngân lượng của mình.

wdr2.png

 

  • Internet Banking - điền đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng của quý khách. Xin lưu ý là tên tài khoản ngân hàng của quý khách phải trùng với tên tài khoản Nature Forex của quý khách.

wdr3.png

8. Click vào Execute (thực hiện). Kiểm tra lại thông tin rút tiền của mình.

9. Click vào Confirm (xác nhận) để gửi yêu cầu

 

Yêu cầu của quý khách thường sẽ được thực hiện trong vòng 2 giờ đồng hồ trong giờ hành chính.

Bất kỳ yêu cầu nào được gửi sau giờ hành chính sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Giờ hành chính của Nature Forex là từ 8:00 AM - 12:00 AM theo múi GMT +9, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.