Làm thế nào để ủy quyền tài khoản ngân hàng tại Ngân Lượng?

  1. Sau khi thêm tài khoản thành công, xin vui lòng di chuyển tới mục E-Wallet và nhấn vào mục "Bank Accounts [tài khoản ngân hàng]".
  2. Nhấn vào "Verify now " để tiến hành.
  3. Hệ thống của Ngân Lượng sẽ tiến hành gửi một khoản nhỏ tới tài khoản ngân hàng mới được thêm vào.
  4. Quý khách cần phải điền đúng số tiền đã nhận được để tiến hành xác nhận hoàn tất liên kết tới tài khoản ngân hàng.
  5. Một khi hoàn thành, tài khoản ngân hàng (hoặc thẻ tín dụng/ghi nợ) của quý khách đã được liên kết thành công.
Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.