Thời gian xử lý yêu cầu nạp/rút là bao lâu?

Các yêu cầu nạp tiền qua Ngân Lượng thường sẽ được tự động hoá toàn bộ.

Còn đối với các yêu cầu nạp tiền qua Bitcoin và rút tiền của quý khách thường sẽ được xử lý trong vòng 2h làm việc.

Những yêu cầu rút tiền được gửi đi sau giờ làm việc sẽ được thực hiện trong ngày làm việc tiếp theo.

Thời gian làm việc của Nature Forex là từ thứ Hai - thứ Sáu, 08:00 AM - 12:00 AM theo múi GMT+9.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.