Đăng ký trên trang web như thế nào?

Vui lòng nhấp vào liên kết đăng ký và làm theo hướng dẫn để đăng ký trên trang web.
Sau khi đăng ký, quý khách sẽ phải trải qua 2 cấp độ xác minh như sau để bắt đầu giao dịch:

Tài khoản chưa được xác minh: Xác minh Email; Xác minh số điện thoại.
Tài khoản chưa được xác minh sẽ không thể nạp hoặc giao dịch.

Tài khoản đã xác minh: yêu cầu ảnh ID, xác thực địa chỉ có ngày không quá 3 tháng, ảnh quý khách chụp cùng với ID và ngày tháng được viết bằng tay trên giấy.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.