Đâu là vị trí trung tâm của thị trường Forex?

Thị̣ trường Forex không tập trung trên một sàn giao dịch nhất định nào, giống như thị trường chứng khoán và các thị trường tương lai khác. Thị trường Forex được coi như là một thị trường giao dịch qua quầy (Over-the-Counter hay OTC) hay thị trường "liên ngân hàng", bởi trên thực tế thì các giao dịch được thực hiên giữa hai bên đối tác qua điện thoại hoặc mạng điện tử.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.