Tôi có thể giao dịch Forex vào những khung giờ nào?

Thị trường Forex được mở trong vòng 24h một ngày. Thị trường mở cửa vào lúc 10:00 PM theo múi GMT vào Chủ nhật và đóng vào lúc 10:00 PM GMT vào thứ Sáu.

Phiên giao dịch Sydney được mở vào lúc 10:00 PM tới 07:00 AM GMT.

Phiên giao dịch Tokyo được mở vào lúc 12:00 AM đến 09:00 AM GMT.

Phiên giao dịchLondon được mử vào lúc 08:00 AM và đóng vào lúc 05:00 GMT.

Phiên giao dịch New York được mở lúc 01:00 PM và đóng lúc 10:00 PM GMT.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.