Lệnh buy và sell là gì? Long position và short positions nghĩa là gì?

Lệnh buy (hoặc còn được gọi là long position) - là một lệnh giao dịch mua một công cụ tài chính.

Lệnh sell (hay còn gọi là short position) - là một lệnh giao dịch để bán một công cụ tài chính.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.