Spread là gì?

Mỗ̃i một thị trường đều sẽ có một mức spread (sự giãn nở/chênh lệch giá) riêng, và thị trường Forex cũng vậy. Spread được định nghĩa đơn giản như là một sự chênh lệch giá giữa việc một nhà giao dịch mua hoặc bán một tài sản cơ bản. Các nhà giao dịch đã khá quen thuộc với Equities (vốn sở hữu) đều sẽ gọi đây là chênh lệch giá Bid:Ask.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng tham khảo 
Bid & Ask Spread.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.