Sự khác nhau giữa tài khoản Demo và tài khoản thật?

Tài khoản Demo giao dịch trên nền tảng MT4 hoặc WebTrader nhằm tạo điều kiện cho bạn trở nên quen thuộc với phần mềm và có thể đặt ra những câu hỏi chung về việc sử dụng.

Bảng giá trên bản Demo, là giá thật trên thị trường nhưng chỉ mang tính minh họa.

Giá pricing và spreads là chỉ mang tính biểu thị, tạo cho bạn cảm giác như đang giao dịch ở tài khoản thật là như thế nào!

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.