Điều kiện cơ bản của tài khoản Islamic FX/CFD là gì?

Điều kiện cho Islamic FX/CFD là tương đối giống với tài khoản tiêu chuẩn, thêm 1 điểm mạnh cho tài khoản Islamic là sẽ không có Swap (lãi suất tiền gửi qua đêm).

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.