Sự khác nhau giữa tài khoản Standard FX/CFD và JTrade là như thế nào

FX/CFD và JTrade khách nhau bởi sàn/nền tảng giao dịch. FX/CFD sử dụng hệ thống MT4/MT5 để giao dịch trong khi JTrade cần sử dụng Web Platform (Web Trader) để giao dịch.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.