Hướng dẫn mở Tài khoản FX Demo

Để lập một tài khoản NFX Demo, khi quý khách đăng ký tài khoản, xin quý khách vui lòng tick vào ô như trong hình để mở tài khoản Demo:

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.