Cách chuyển khoản nội bộ

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản; di chuyển chuột đến phần Profile.

Bước 2: Chọn "Money Transaction"

Bước 3: Hàng trên chọn ô "General Account"; hàng dưới chọn ô tài khoản mà quý khách muốn chuyển đến và điền số tiền chuyển


Bước xác nhận Tài khoản chuyển >> Tài khoản nhận >> Số tiền chuyển

Thông báo chuyển tiền thành công!

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.