Tôi thấy múi giờ nào trên nền tảng MetaTrader? Múi thời gian này có thể điều chỉnh được không?

Thời gian được hiển thị trên nền tảng MetaTrader là GMT+9.

Một quy tắc đơn giản có thể giúp ích trong việc theo dõi múi giờ, đó là: Giờ nửa đêm trên nền tảng trùng với 5:00PM EST (tức 5 giờ chiều theo giờ New York). Thật không may là thời gian trên nền tảng MetaTrader không thể thay đổi. Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào có thể phát sinh.

*Thời gian GMT thay đổi theo Quy ước giờ mùa hè (chế độ tiết kiệm ánh sáng ban ngày Daylight Saving Time), GMT+7 từ mùa Thu đến mùa Xuân, GMT+8 từ mùa Xuân đến mùa Thu.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.