Điều gì xảy ra nếu tôi bị Stop Loss đối với một lệnh mở và đồng thời tôi có đăt trailing stop trên cùng lệnh đó?

Nếu Trailing Stop được kích hoạt, sẽ có một lệnh Stop Loss mới được tạo tùy thuộc vào các điều kiện của Trailing Stop mà quý khách đã đặt. Đối với các lệnh Trailing Stop, quý khách cần phải đặt tối thiểu là 5 pip.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.