Làm thế nào để chọn ngôn ngữ người dùng?

Phía trên đầu của thanh Menu, hãy chọn VIEW > LANGUAGES
Các lựa chọn ở trong phần tùy chọn ngôn ngữ.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.