Có cần thiết phải xác minh tài khoản không?

Tuân thủ theo các văn bản Thỏa thuận Khách hàng, Thỏa thuận quản lý rủi ro và điều khoản & điều kiện, việc xác minh tài khoản là bắt buộc.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.