Kích cỡ tối thiểu/tối đa cho một bản sao tài liệu được chấp nhận cho quá trình xác minh?

Tài liệu cần phải được tải lên với chất lượng cao. để chúng tôi có thể dễ dàng đọc được những dữ liệu. Dung lượng tối đa cho một bản scan/ảnh là 3MB. Chúng tôi hỗ trợ các định dạng *jpeg, *jpg, *png, *pdf.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.