Làm thế nào để chèn chỉ số của nền tảng?

Phía trên cùng của thanh Menu, hãy chọn INSERT > quý khách có thể chèn Lines, Channels, Gann, Fibonacci hoặc các chỉ báo khác vào nền tảng tùy theo nhu cầu.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.