Làm thế nào để hiển thị giá Cao/Thấp trong cửa sổ Market Watch?

Cửa sổ Market Watch, hiển thị giá cao/thấp.

Các bước thực hiện như sau:

Trong cửa sổ Market Watch, nhấp chuột phải (bất cứ nơi nào)

Chọn "High/Low" (Giá cao và thấp sẽ xuất hiện cho mỗi cặp tiền cho ngày cụ thể đó).

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.