Tôi nên làm thế nào khi gặp lỗi trong lúc tải tài liệu lên?

Nếu quý khách nhận được thông báo lỗi và tài liệu không thể tải lên, xin vui lòng kiểm tra:
- Đầu tiên, hãy đảm bảo file của quý khách ở dạng PNG, JPG, JPEG.
- File phải nhỏ hơn 3MB
- Nếu các file đủ tiêu chuẩn với các yêu cầu ở trên và vẫn xảy ra lỗi, vui lòng gửi thông tin chi tiết về sự cố này tới support@natureforex.com cùng với số tài khoản và ảnh chụp màn hình của trang bị lỗi. Quý khách cũng có thể thử tải tài liệu lên bằng các trình duyệt Internet khác.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.