Tài khoản của tôi có bị xem là không hoạt động nếu tôi không thực hiện giao dịch liên tục không?

Có, điều đó sẽ khiến tài khoản của quý khách tạm thời bị ngừng kích hoạt. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@natureforex.com nếu quý khách muốn kích hoạt lại tài khoản của mình.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.