Tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật thông tin cá nhân ở đâu?

Xin quý khách vui lòng vào phần Account Settings, nơi quý khách có thể thay đổi thông tin cũng như tuỳ chỉnh các chức năng như Account Setting, Money Transaction, Refer a Friend, and Demo Contest tùy theo nhu cầu.

mceclip1.png

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.