Mất bao lâu để tài khoản của tôi được kích hoạt sau khi tôi mở tài khoản?

Tài khoản của quý khách sẽ được kích hoạt ngay lập tức sau khi quý khách nhập mã hoặc nhấp vào liên kết kích hoạt được gửi tới điện thoại di động của quý khách.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.