Tôi nên làm gì nếu tôi không nhận được SMS kích hoạt?

Xin vui lòng gửi yêu cầu kiểm tra đến trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại địa chỉ email support.@natureforex.com cùng với số điện thoại chính xác của quý khách đã được sử dụng để đăng ký tài khoản.
Sau đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ kích hoạt tài khoản cho quý khách.

Bài viết này có hữu ích không? 0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Comments

0 comments

Bài viết bị đóng bình luận.